SÜT ÖLÇÜM DENETLEMELERİ

 Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkite Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Biliği ortaklığında yürütülmekte olan Soykütüğü ve Döl kontrol Projeleri kapsamında, Birlik üyesi yetiştiricilerin ayda bir kez gerçekleştirmiş oldukları aylık süt ölçüm kayıtlarını,  birliğimize bağlı denetim personellerimiz süt verimi ölçüm defterinin doldurulması hususundaki aksaklık ve hataları engellemek için işletmelerde süt sağımı sırasında denetim yapmaktadır. Bu sayede süt veriminin verileri teyit edilmiş olmakta ve kayıtların tutulmasında çıkabilecek hatalar engellenmektedir. Sağmal hayvanların verimi minimum hata ile tesbit edilmekte ve damızlık sürü belirlenmesinde veriler kullanılarak laktasyon süresi boyunca yüksek verime sahip hayvanların tesbitine olanak sağlanmaktadır. Özellikle dişi sığırlarda gerçekleştirilen damızlık değer tahminleri ve buna bağlı olarajk boğa adayı annelerinin seçimi açısından belirleyici bir konu olmaktadır.

  Bu veriler, verimin artırılması ve genetiğin düzenlenmesi için proje geliltirilmesinde ilk ve en önemli basamağı oluşturur.