İneklerde Kızgınlık Belirtileri

İNEKLERDE KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ

* Kızgınlığın başlaması ile hayvanda geçici bir iştahsızlık görülebilir.

* O günkü süt veriminde azalma dikkati çekebilir.

* Kızgınlığın başlangıcında olan inek, diğer ineklerin üzerine atlamaya eğilimlidir..

* Hayvanın bakışları davranışları değişir.Diğer hayvanları yalamaya hayvan bakıcısına normalin dışında ilgi gösterir..

* Eğer hayvanın bel bölgesine masaj yapılacak olursa ;hayvan belini çökerterek kuyruğunu kaldırarak biraz yana yönlendirir..

* Hayvanda genel bir huysuzluk,bağırma ve aranan bir yüz ifadesi.

* Kızgınlığın başlangıcında daha sulu, kızgınlık ortasında ise daha kıvamlı beyaz (çiğ yumurta akı) renkli çaranın görülmesi..

* Vulva (ferç) dudaklarının kabarıklaşması,hafif sulanması ve iki parmak ile vulva dudakları aralandığında ferç inin iç kısmının kırmız (havuç rengi) alması.

* Kızgınlığın tam ortasında hayvanın diğer hayvanların kendi üstüne atlamalarına aldırış etmemesi?

Sayın yetiştiricilerimiz ;

Tohumlandıktan sonra özellikle 4-6,5 aylık gebe hayvanlarında yukarıda bahsetmiş olduğumuz belirtileri gösterebileceklerini unutmayınız..Eğer hayvanınızı tohumlattınız ve aradan 4-7 ay geçmiş ve o güne kadar herhangi bir kızgınlık belirtisine rastlamadığınız halde eğer 4-7 aylık iken hayvanda kızgınlık belirtisi görürseniz öncelikle bunu tohumlama yapan veteriner hekim arkadaşlara belirtiniz ve hayvanınızın gebe olup olmadığının kontrolünün yapılmasını isteyiniz..

Diğer bir önemli husus ise hayvanın kanlaması olayıdır..Bazı hayvanlar özellikle ham düveler tohumlandıktan sonra veya kızgınlıkları geçtikten sonra (miktarı değişkendir) kanlarlar.. Bu normal bir fizyolojik olaydır ve tedirgin olunacak bir durum değildir . Bir hayvanın kanlaması boğasaklığının geçtiğine delalet eder. Kanlayan hayvan artık tohumlanmaz veya boğaya çekilmez.

Eğer hayvanınızı 20 veya daha önceki bir tarihte tohumlatmış veya boğaya çekmişseniz ve bu hayvanınız kanlamışsa biliniz ki hayvanınız gebe değildir .Hayvanların kanlaması hakkında daha geniş bilgilere diğer sayılarımızda burada yer vereceğiz?

Burada kısaca belirtmek istediğim diğer önemli bir husus da hayvanlarımızın beslenme yetersizliği..Malum olduğu üzere maalesef süt / yem dengesinin vatandaşımızın aleyhine olduğu şu dönemlerde hayvanlarımız yeterince ihtiyaçları olan yeteri yemi alamamaktadır .Bu da hayvanın süt verimi gibi boğasamasında veya tohumlanmasına rağmen tutmamasında önemli bir unsur oluşturmaktadır..Bundan dolayıdır ki hayvanlarınıza en az ayda bir kez olmak koşulu ile A,D,E vitaminleri uygulayınız..