ÇDSY BİRLİĞİ

ÇORUM İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
KURULUŞ TARİHİ : 08.08.1999
SİCİL NO : 9253
KURULUŞ DAYANAĞI :
a ) 07.06.1926 tarih ve 904 Sayılı Hayvan Islah Kanununun 28.12.1995 tarih ve 4084 Sayılı Kanunun EK 1 inci Maddesi ;
b ) 10.03.2001 Tarih ve 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu ilgili maddeleri

KURULUŞ AMACI : Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün , verimli hayvanlar yetiştirilmesi için gerek yurt içinde , gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi , verimlerinin arttırılması , bunların soykütüğü , ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması , hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması üyelerin eğitimlerinin sağlanması , üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi , ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması , ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması , işletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliğinin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet verir.

KURUCULAR KURULU

ADI SOYADI GÖREVİ ADRESİ
HÜSEYİN CİNBEK BAŞKAN KADIKIRI KÖYÜ – ÇORUM
SEZAİ KARAGÖZ ÜYE BAYAT KÖYÜ –ÇORUM
MUZAFFER FAKIOĞLU ÜYE PANCARLIK KÖYÜ- ÇORUM
NURETTİN KÖSTEKÇİ ÜYE SEYDİM – ÇORUM
ENVER SOYUĞUZ ÜYE BÜYÜKDÜVENCİ - ÇORUM
ENVER ÜNAL ÜYE ESKİCE KÖYÜ – ÇORUM
MUSTAFA SAKALLI ÜYE TAŞPINAR KÖYÜ - ÇORUM


KURULUŞ HİKAYESİ

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin kuruluşu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin 1994 yılında yayımlanmasından sonra , Ülkemizin batı bölgelerinde başlayan örgütlenme hareketleri yakından izlenmiş ve İlimiz üreticilerinden Hüseyin CİNBEK liderliğinde 08.08.1999 tarihinde “ Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği “nin kuruluşu resmi olarak gerçekleştirilmiştir.
Birliklerin yapısı , çalışma sistemleri hakkında gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak öncelikli hizmet konuları projelendirilip İl Makamına sunulmuş ve İl Makamının desteği ile Özel İdare Bütçesinden elde edilen 50.000 TL kaynak ile altı ayrı noktada süt toplama merkezleri kurularak 15 ekim 2000 tarihi itibariyle süt toplama ve pazarlama hizmetleri başlatılmıştır. Pazarlanabilir süt miktarı ilk başlangıç yıllarında günlük 1,5 – 2 Ton iken , 2018 yılında 80 Ton süte ulaşılmıştır.
Ürün pazarlama sisteminden elde edilen finans ile , hayvan ıslahı , soy kütüğü , önsoykütüğü , suni tohumlama , sağlık , eğitim yayım ve hayvancılığının alt yapı yatırımlarının karşılanmasında önemli bir güç elde edilerek birliğin kısa zamanda kendi kendine yeterli hale gelmesi sağlanmıştır.

SOYKÜTÜĞÜNE KAYITLI İŞLETME ( ASIL ÜYE ) SAYISI : 2699

 

YÖNETİM KURULU :

ADI SOYADI GÖREVİ ADRESİ
YILMAZ KAYA BAŞKAN KARAPINAR - ÇORUM
MUZAFFER FAKIOĞLU BAŞKAN YRD. PANCARLIK - ÇORUM
M. FATİH ŞERBETÇİ MUHASİP ÜYE AHİİLYAS - ÇORUM
AHMET UYSAL SEKRETER ÜYE HAMDİKÖY - ÇORUM
HAYDAR CIBIR ÜYE ÇİFTLİK - SUNGURLU

1. KURULUŞ TARİHİ :

Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin kuruluşu ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin 1994 yılında yayımlanmasından sonra, Ülkemizin batı bölgelerinde başlayan örgütlenme hareketleri yakından izlenmiş ve İlimiz üreticilerinden Hüseyin CİNBEK liderliğinde 08.08.1999 tarihinde “ Çorum ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği “nin kuruluşu resmi olarak gerçekleştirilmiştir.       

         2. BİRLİK ÜYE SAYISI :

2018 yılı güncel üye sayımız 2699 asil üye olup Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üye sayımız 15’dir. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde birliğimiz hizmetlerinden yararlanan üye sayısı 327’dir. Toplamda baktığımızda 2018 yılı itibariyle birliğimizden hizmet alan kayıtlı üye sayısı 3026’ dır. Soykütüğüne kayıtlı 75.174 baş hayvan mevcudu ve önsoykütüğüne kayıtlı 124.957 baş olmak üzere toplamda 200.131 baş hayvan bulunmaktadır.    

         3. ÇALIŞAN PERSONEL:

         1 yönetici personel, 1 ziraat mühendisi, 1 mali müşavir, 9 Veteriner Sağlık Teknikeri, 6 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 12 bilgiişlem personeli, 24 süt alım ve işçi olmak üzere toplam 54 personel istihdam edilmektedir.

         4. BİNA DURUMU:

Çorum Yem A.Ş. ait galericiler sitesinin karşısında bulunan bina birliğimize kira karşılığında kullanımına tahsis edilmiştir. 2016 yılında Traktörcüler sitesinde alınan arsaya birlik hizmet binası yapılması planlanmaktadır. 2013 yılında Sungurlu İlçesinde satın alınan işyerinde kendimize ait süt toplama ve büromuz mevcuttur. Merkez ve diğer ilçeler içinde uygun yer bulunduğunda alımı yapılacaktır.

5. ARAÇ ALET EKİPMAN DURUMU:

12 adet saha personeline tahsisli araç (Fiorino ve Kangoo) 1 adet Mercedes Tanker (12 Ton Süt Kapasitesi) 2 adet Ford Pikap 3 adet Isuzu Süt toplama aracı olmak üzere toplam 18 adet aracımız bulunmaktadır.

6. HİZMET KONUSU:

Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Çorum İlinde hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli ırk gen kaynaklarının korunması, bunların tanımlanması (küpeleme, elektronik çip takma vb.) ile soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının tutulması, verim kontrollerinin yapılması, suni tohumlama ve biyoteknolojik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışma düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile hayvansal üretimin her aşamasında elde edilen ürünlerin pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi, üretimin ekonomik olması amacına yönelik çalışma ve araştırmalar yapılması ve/veya yaptırılması, üyelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde temsiliyle ilgili hususlar ile Merkez Birliği’nin planlayacağı her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yürütmek amacıyla hizmet verir.

 

7. BİRLİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER:

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile ortak hazırlanan sosyal güvenlikle ilgili projeyle kadın çiftçiler için 2010-2011 yıllarında 60 ayrı köyde eğitimler verilerek tarım sigortasından yararlanılması sağlanmıştır. Proje dahilinde peynir yapımı ile ilgili eğitimlerde verilmiştir.

 

8. BİRLİĞİMİZİN FAALİYETLERİ:

Birliklerin yapısı, çalışma sistemleri hakkında gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak öncelikli hizmet konuları projelendirilip İl Makamına sunulmuş ve İl Makamının desteği ile Özel İdare Bütçesinden elde edilen 50.000 TL kaynak ile 6 ayrı noktada süt toplama merkezleri kurularak 15 ekim 2000 tarihi itibariyle süt toplama ve pazarlama hizmetleri başlatılmıştır. Pazarlanabilir süt miktarı ilk başlangıç yıllarında günlük 1,5 – 2 Ton iken , 2012 yılında 80 Ton / Günde ulaşılmıştır.

         Birliğimiz kurulduğu tarihten itibaren üyelerinin artmasıyla birlikte hizmet ağını günden güne genişletmiştir. Alaca, Boğazkale, İskilip, Dodurga, Laçin, Merkez, Sungurlu ilçelerinde olmak üzere 94 adet süt toplama merkezi bulunmaktadır. Merkez Ana Ünitede 6 adet tank olmak üzere toplamda 94 adet soğuk süt zincir ağımız vardır. 2010 yılında alınan 12 ton süt toplama kapasiteli tankeri ile süt toplama maliyetleri azaltılmıştır. Birliğimiz 84 üniteden toplanan sütleri Merkez Ana Üniteye toplanarak yıl içerisinde 40 ile 80 ton arası sütü tek üniteden firmaya teslim edilmektedir.

         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 01 Temmuz 2010 tarihinden başlayarak büyükbaş sığırlarda buzağıların küpelemesi doğumdan itibaren 20 gün düşürülmüştür. 2011-2013 yılında İl Tarım Müdürlüğü ile yapılan Kulak Küpesi protokolüyle birlikte il geneli kulak küpesini birliğimize devir olmuştur. Kulak küpesinin devir alınmasıyla birlikte birliğimiz hızlı bir şekilde şubeleşmeye başlamıştır. 2011 yılında 76.000 kulak küpesi 2012 yılında 106.224 kulak küpesi birliğimiz tarafından takılmıştır. Nisan ayı sonu itibariyle takılan kulak küpesi 2013 yılında 39.799 adettir.

2010 yılında üyelerimize ödenen anaç teşviği 3.226.470 TL.  Buzağı Teşviği 474.000 TL. üyelerimizin ziraat bankası hesaplarına yatırılmıştır.

2011 yılında üyelerimize ödenen anaç teşviği 5.470.537 TL. buzağı teşviği ise 903.000 TL. üyelerimizin ziraat bankası hesaplarına yatırılmıştır.

2012 yılında üyelerimize ödenen anaç teşviği 6.583.865,88 TL. buzağı teşviği ise 845.555,50 TL. üyelerimizin ziraat bankası hesaplarına yatırılmıştır.

Birliğimize bağlı 7 ilçede şubemiz bulunmaktadır. Alaca, Bayat, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Osmancık ve Sungurlu İlçelerinde şubeler açılarak üyelerimize zamanında kaliteli hizmet vermeye başlanmıştır. Şubelere çalışan teknik personel 20 günlük programlarla ilçe genelinin küpeleme ve üyelik kontrollerini daha sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. İlçedeki üyelerimiz istediği bilgiye evraka daha kolay ve hızlı ulaşım imkanı bulmuştur.

         Birliğimiz il genelinde Veteriner Hekimleri Odası ile 2010 yılı ocak ayında imzalanan protokolle kurulan komisyonla testleri tamamlanmış boğalardan komisyon tarafından seçilen boğa spermaları tüm ilçelerdeki serbest veteriner hekimlere teslim edilerek kaliteli sperma tüm üyelerimize ulaştırılmıştır. 2010 yılından bu tarafa uygulanan protokol il genelinde dağıtılan seçme sperma ile ıslah çalışmaları daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Veteriner Hekimleri ile sağlık hizmetleri protokolüyle birliğimize süt veren üyeler anlaşmalı hekimlerimizden suni tohumlama, ilaç, tedavi vb. sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

a ) Girdi Temini Ve Ürün Pazarlama Hizmetleri

         Birlik ; üyesi işletmelerin ihtiyacı olan damızlık hayvan , yem , sağım sistemleri ve yardımcı parçalar , vb. girdilerin temin ve tedariki konularında da aktif bir şekilde hizmet verilmektedir. Üye , işletmelerin üretimi olan sütün , kalite , istikrar ve yeterlilik denklemi içerisinde üretimini sağlayarak pazarlanıp nakde çevrilmesi konusunda Çorum İli tarihinde bir ilki gerçekleştiren Birliğimiz ; üyeleri tarafından üretilen sütü , satıldığı andan itibaren en kısa zamanda soğuyup zayiatı asgariye indirmek için dijital tartı sistemine sahip 3 Adet altı tonluk , 5 Adet beş tonluk  , 3 Adet dört tonluk , 2 Adet üç tonluk ,9 adet 1,6 tonluk kendisinden ölçümlü olmak üzere , 18 Adet iki tonluk , 22 Adet bir tonluk , 28 Adet 500 litrelik, 4 Adet 300 litrelik olmak üzere toplam 94 adet süt soğutma tankı alarak 152.600 lt. süt soğutma kapasitesine ulaşmış ve 55 Adet köy, 6 ilçe, 20 adet  çiftlik ,5 adet S.S.Tarımsal kalkınma kooperatifi, 9 adet ana merkezden  süt alımı yapılmaktadır. Sütün kalitesini artırmak için 44 adet Refraktometre  , 84 adet alkol tabancası , 2 Adet PH metre ,  1 adet Milkana dijital tahlil cihazı ve 4 Adet gerber cihazı alınarak tam donanımlı süt alım merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler aracılığı ile verilen hizmetlerin rakamsal ifadeleri aşağıda verilmiştir.

SATIŞA SUNULAN SÜT MİKTARI

2000-2012 yılları arasında sonu itibariyle 143.323.733 lt süt pazarlanmış ve Çorum çifçisine 84.888.477 TL. ödeme yapılmıştır.

 

YIL

SÜT MİKTARI LİTRE

PARASAL DEĞERİ

2000

331.731

99.519.300

2001

3.277.675

983.302.500

2002

5.679.837

1.826.951.205.548

2003

8.678.870

3.646.568.133.416

2004

10.978.732

5.284.751.909.718

2005

12.606.470

5.785.459,87

2006

10.047.019

4.463.973,69

2007

11.609.717,5

6.289.523,48

2008

13.168.836

7.980.331,56

2009

13.324.955,50

7.722.898,80

2010

17.992.728

14.226.616

2011

17.933.597

12.178.953,51

2012

17.693.565

14.399.628,82

TOPLAM

125.630.168

84.888.477

 

YILLAR İTİBARİYLE DEVLETE ÖDENEN VERGİ TUTARI

Birliğimiz özel idare kaynaklarından 2000 yılında 50 milyar

(eski TL) ile yararlanmış olup 2012 sonu itibariyle 6.731.626,57 TL devletimize vergi olarak yatırmıştır. 

 

DÖNEMİ

STOPAJ ( TL )

KDV ( TL )

TOPLAM ( TL )

2000

1.700

7.200

8 900

2001

17.000

79.000

96 000

2002

26.000

98.000

124 000

2003

40.000

166.000

206 000

2004

65.000

298.000

363 000

2005

84.000

332.000

416 000

2006

79.060

199.217

278 277

2007

107.804,04

314.861,03

422.665,07

2008

147.411,44

569.878,96

717.290,40

2009

120.000

513.188,10

633.188,10

2010

183.835

895.328

 1.079.163

2011

280.830

721.672

1.002.502

2012

436.530

948.111

1.384.641

TOPLAM

1.589.170,48

5.142.456

6.731.626,57