BİRLİK ÜYELİĞİ

       Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Anasözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, birlik üyeliği için üyelik süresince işletmede en az 5 (beş) adet damızlık sığır bulundurmak, Soykütüğü projesi kapsamında, işletmede yetiştirilmekte olan tüm sığırlar ile ilgili kayıtları ve güncellemeleri zamanında ve doğru olarak takip ederek yazılı şekilde kayıt altına almak ve Birliğe bildirmek, Birlik tarafından işletmeye tahsis edilen tarihte sağmal ineklerin tamamının aylık süt ölçümlerini zamanında ve doğru olarak ölçerek, süt defterine kayıt etmek ve Birliğe zamanında teslim etmek, İnek sütlerinde yağ ve protein vb. içerik analiz çalışmaları kapsamında, birlik tarafından talep edilmesi halinde çalışmalara katılmak, birlik tarafından şahsa bildirilen inek veya ineklerde analiz amaçlı süt örneklerini doğru ve zamanında alarak veya aldırarak, muhafaza etmek, işletmede yetiştirilen sığırlarda tabi tohumlama boğası kullanmamak, tüm dişi sığırlara suni tohumlama yaptırmak, Birliğin yürütmekte olduğu Döl Kontrolü projesi kapsamında, işletmede seçilen inek veya inekler için Birliğin tahsis edeceği boğa babası ve/veya Gentürk boğa spermalarının kullanılmasına izin vermek gerekmektedir.

        Birlik üyeliğine giriş bedeli;

                     Gerçek kişiler için:  150 (yüzelli) TL

                     Tüzel kişiler için   :   150 (yüz elli) TL

                     Kooperatifler için   :   150 ( yüz elli) TL

        Birlik üyeliği süresince işletmelerdeki yıllık soykütüğü hizmet bedeli olarak damızlık sığır başına 1 den 50 baş inege  kadar 40 (kırk) litre,51,500 baş inege kadar 30 litre,501 baştan fazla ineğe  20 litre süt bedeli kadar ücret  genel kurul tarafından belirlenmiş olup üyelerden tahsil edilmektedir.