FAALİYETLER

 Bu bölümde, üyelerin daha gelişmiş sürüye sahip olabilmeleri için birliğimizin gerçekleştirmekte olduğu projeler yer almaktadır. Bölümde yer alan alt başlıklarda, konuları ile alakalı geniş teknik bilgilere yer verilmiştir. Birliğimiz bu faaliyetlerle, sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerin mevcut sürüyü geliştirebilmesini ve yüksek verimli sürüler oluşturulmasını amaçlamaktadır.

  • Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için , gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,
  • Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,
  • Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,
  • Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,
  • Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,
  • Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, isletilmesi çalışmalarını içermektedir.